Welkom

Welkom

Welkom bij Patrick D'Haese Software Solutions.


U wil de organisatorische en commerciële slagkracht van uw onderneming vergroten? Onder meer op het vlak van verkoop, administratie, facturatie en voorraadbeheer staat Patrick D’Haese Software Solutions - dankzij jarenlange praktijkervaring in de voedingsmiddelenindustrie - u graag bij met raad en daad. Een vlottere communicatie, (kosten)efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij de sleutelwoorden.

Voordelen van informatisering

De dag van vandaag is de informatisering alomtegenwoordig. Dat geldt niet in het minst voor de voedingsmiddelenbranche: om als bedrijf concurrentieel te blijven, is de optimalisatie van bedrijfsprocessen geen overbodige luxe. Tevens kan het een hulpmiddel zijn om te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van tracering.

De voordelen van een doorgedreven informatisering liggen voor de hand: door de automatische en foutloze registratie van gegevens kan de ondernemer makkelijker strategische beslissingen nemen en beschikken over een uitgebreide rapportering. Een centrale informatiebron en de snellere en efficiëntere doorstroming van informatie komen de productiviteit van de onderneming ontegensprekelijk ten goede.

Uw aangewezen partner

Met meer dan 25 jaar ervaring op de teller is Patrick D’Haese uw aangewezen partner. Patrick studeerde af als informaticus en was de voorbije jaren actief bij verschillende bedrijven in de voedingsindustrie. Op de informaticadienst van onder meer Imperial Meat Products bekwaamde hij zich verder in ERP-systemen (‘Enterprise Resource Planning’): het stroomlijnen van bedrijfsprocessen door het ontwikkelen van een uniek en overkoepelend softwareplatform.

Door zijn bedrijfseconomische bagage denkt PDHS voortdurend actief mee met de klant en doorgrondt hij de concrete bedrijfssituatie vooraleer technologische oplossingen uit te werken. Kortom, met PDHS kiest u voor ervaring en kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan uiterst concurrentiële tarieven.

Via ‘onze diensten’ leest u meer over het gevarieerde aanbod aan specifieke softwareoplossingen.